İNANÇSIZ KİMDİR?

İNANÇSIZ İNSAN KİMDİR?

 

Bir insana inançsız diyebilmemiz için öncelikle o kişinin kendisini inançsız olarak nitelemesi gerekir. Aslında o şahsın sözleri bile yeterli olmaz. Kişinin davranışları ve yapısına bakmak gerekir. Eğer o insan dürüst ve ahlâklı bir yapıda ise, onu inançsız olarak suçlamak çok yanlış olur. Muhtemelen o kişi çevresindeki dindar görünen ama tam tersini yapan insanlara kızdığı için kendisini inançsız olarak lanse etmiştir.

İnançsız olarak nitelenebilecek insanlar, dini, dünyevi menfaatleri için alet edenlerdir. Bunlar dinin ticaretini yapmaktadırlar. Bu durum, bütün semavi dinler ve diğer öğretiler için geçerlidir. Küreselleşen dünyada böylelerinin sayısı giderek artmaktadır.

Dini dünyevi menfaatleri için araç olarak kullanan insanların çoğunun ortak özellikleri, kendilerini çok önemli görmeleridir. Bunlar yakından incelendiklerinde ruhsuz ve acımasız insanlardır. Menfaatleri için insanları ezmekten hiç çekinmezler. Ama karşıdan bakıldıklarında farklıdırlar. Zaten kendilerini çok önemli gördükleri için havalı olduklarından, gerçek yüzlerini rahatça saklayabilirler.

Yüce Yaradan ayetlerinde inançsızları (kâfirleri), şöyle tarif ediyor:

Al-i İmran Suresi 77: “Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir paraya satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah kıyamet günü onlarla hiç konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.”

78: “Kitap ehlinden öyle bir güruh da vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Hâlbuki o, kitaptan değildir. “Bu, Allah katındandır.” derler; oysa o, Allah katından değildir. Allah’a karşı, kendileri bilip dururken, yalan söylerler.”

Maide 44: “…İnsanlardan korkmayın, benden korkun, ayetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”

Demek ki, kendi menfaatleri için yalan söyleyenler, dini ve ayetleri az bir paraya satanlar için ahirette bir payları yok. Allah onlarla değil konuşmak onlara bakmayacak bile. Acı bir azabın muhatabı olacaklar. Az bir para için ceza buysa, çok para için satanların vay haline!

Peki, inançlı bir insan dini, menfaati için aracı yapabilir mi? Kesinlikle hayır. Ancak inançsız kişiler böyle davranabilirler.

İnsanların inançlı olup olmadıkları bazı sorulara verdikleri cevaplardan da anlaşılabilir. İnançsız insanlar aşağıdaki sorulara tatmin olacakları bir cevap veremezler.

“Çok zengin olacağım, hattâ en zengin olacağım. Peki, sonra ne olacak?”

“En üst makamlara geleceğim, bu makamlarda uzun süre kalmak için mücadele edeceğim. Peki, sonra ne olacak?”

Meşhur insanların çoğundan daha meşhur olacağım. Peki, daha meşhur olunca ne olacak?”

“Halkın refahını artırmak için uğraşacağım, kafa yoracağım. Peki, halkın refahının artmasından bana ne?”

“Şöhret ve para için kötüyü göklere çıkarıp, iyiyi ezmem gerekiyor. Peki, böyle yaparak neyi ispat edeceğim?”

“Hayatımda ölümümle yok olmayacak bir anlam var mı?”

İnançsız insan, kendi şahsiyetine saygı duymayı düşünmez. İnançsız insan, güya inandığı Tanrısının nazarında iyi olmayı düşünmez. Onlar, insanlar nazarında iyi görünmeyi hedefler.

Allah’ım, insanların Senin gönderdiğin ayetleri anlayabilmeleri için, onlara anlayış ihsan eyle. Onların hidayete erebilmeleri için, iradelerine güç ver.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.