ZALİMİN DİNİ OLMAZ

İSLÂM, ZALİMİN KİMLİĞİNE VE DİNİNE BAKMAZ

 

Bakara Suresi 193: “Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.”

Yaratıcı bizlerden, zulüm ve baskı kalmayıncaya kadar zalimlerle savaşmamızı istiyor. Zulüm ve baskıları yapanlar için bir sınıflama yapmıyor. Putperestlere, başka dinlere inananlara, bazı milletlere karşı savaşın demiyor. Zulüm ve baskılara karşı savaşın diyor.

Ayette, ‘zulüm ve baskılara karşı dilinizle karşı çıkın’ demiyor. Zulüm ve baskıyı, ‘kalbinizden buğz edin’ de demiyor. ‘Savaşın’ diyor.

Hud Suresi 116: “Şimdi sizden önceki devirlerde, fazilet sahipleri yeryüzünden bozgunculuğu yasaklar olsalardı. Lakin onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz pek az kimselerden başka yoktur. O zulmetmekte bulunanlar ise, şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve hep suçlu oldular.”

Yüce Yaradan, bizden önceki fazilet sahiplerinin zalimlere, bozgunculara karşı yeterince mücadele etmediklerini anlatıyor. Fazilet sahibi insanlar zalimlere karşı gerekli mücadeleyi yapmadıkları için, içlerinden pek azı kurtuluşa eriyor. Hâlbuki bozguncuları engelleselerdi, belki de hepsi kurtuluşa ereceklerdi.

Ayete göre zulmedenler, şımartıldıkları refahın ardına düştükleri için hep suçlu oldular. Demek ki zulmedenler kendiliğinden zulümlerinden vazgeçmedikleri için, Yaratıcı onlara mal, mülk vererek şımarmalarının yolunu açtı. Zalimler şımardıkça zulümlerini artırdılar. Sonunda ‘hep suçlu’ oldular.

Eğer biz bozguncuları yeryüzünden yasaklamazsak, gelecek nesiller de bizleri sorumlu tutacak. Biz başka konularda bazı güzellikler bile yapmış olsak, belki de Allah bizlerden çok azımızı kurtuluşa erdirecek.

İnsanların bir kısmı da zalime karşı olmak şöyle dursun, zalimleri bilerek veya bilmeyerek desteklemektedir. Hud Suresi 96-97: “And olsun ki, Musa’yı da ayetlerimizle ve bir açık delil ile Firavuna ve ileri gelenlerine gönderdik. Bunlar Firavunun emrine uydular. Firavun emri ise, doğru değildir.”

Ayet açık bir ifadeyle Hz. Musa’yı sadece Firavuna değil, ileri gelenlerine de gönderdiğini beyan ediyor. İleri gelenlerin ‘açık delillere’ rağmen, Firavunun emrine uyduklarını anlatıyor. Eğer Firavun zulmünü kendisi tek başına uyguluyor olsaydı, Yaratıcı, Hz. Musa’yı sadece Firavuna yollardı. Demek ki Firavun zulmünü, çevresi olmadan gerçekleştiremiyor.

Yüce Yaradan zalimleri sınıflandırmadığı gibi, bu ayetinde de, Firavunun çevresindekileri sınıflandırmıyor. ‘Firavundan menfaatlendikleri için onun zulmüne isteyerek destek verenlere gönderdik’ demiyor. Benzer şekilde ‘çevresindekilerden bazıları Firavunun azabından korktukları için mecburen onu destekliyorlar, onları ayrı tuttuk’ demiyor. Aksine bizlere Firavunun karısı Asiye’yi örnek veriyor.

Dolayısıyla İslâm, zalimin kimliğine ve dinine bakmaz. Zalime destek verenlerin hangi sebeple verdiklerine de bakmaz. ‘Biz zalimi iyi insan olarak görüyorduk’ demememiz için bizi uyarıyor. İsra Suresi 36. Ayet: “Bir de bilmediğin bir şeyin ardınca gitme….”

Bakara 193’te “din yalnız Allah’ın oluncaya kadar savaşın” deniliyor. ‘Din, yalnız İbrahim’in, Musa’nın, İsa’nın veya Muhammed’in getirdiği olana kadar’ demiyor. Peygamberlerinin getirdiklerini insanları değiştirebileceğini bildiğinden “din yalnız Allah’ın olana kadar” diyor.

Ayetin sonunda “artık, düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır” denilerek, zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmasının yanlış olduğu vurgulanıyor. Yani “efendim şunlar Allah’ın gönderdiği dini tahrif ettiler, onlar bizim düşmanımızdır” denilmeyecek.

Ancak kendi tahrifatlarına dayanarak insanlara zulmederlerse, işte o zaman zalimlere gereken yapılmalıdır. Yoksa zalimlerden başka kimse düşman değildir. Aksine belki de, Allah’ın dini anlatıldığında, anlatanın örnekliğinin de etkisi, Yüce Yaradan’ın takdiri ile doğru yolu bularak, kardeşlerimiz olacaklardır.

Allah’ım, zalimlere karşı yaptığımız mücadelemizde bizlere hak ve adaletten ayrılmamamız için irade gücü ver. Hak ve adaletten ayrılmadığımız sürece bizleri muvaffak eyle.

Senin her şeye gücün yeter.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.