DOĞRU YOLU BULMAK İÇİN, İYİ NİYETLE BAŞLAMAK GEREK

DOĞRU YOLU BULMAK İÇİN, İYİ NİYETLE BAŞLAMAK GEREK

 

Konumuzla bağlantılı olan bir Kur’an ayeti şöyledir:

29 Ankebut Suresi 69: “Ama bizim yolumuzda mücahede edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.”

Ayette geçen mücahede kelimesini “cihat” olarak tercüme edenler çoğunluktadır. Zaten ayetin Arapçasında bununla ilgili söz, “cahedu” olarak geçmektedir. Bazı yorumlarda ise, “iyi niyetle çaba sarfetmek” olarak değerlendirilmiştir.

Aslında, her iki çeviri de aynı sayılır. Arapça cihad kelimesi, “cehede” kökünden gelmektedir. Cehede, gayret etmek anlamındadır. Allah’ın yolunda “cehede” etmek, iyi niyetle gayret sarfetmek demektir.

Daha önce yayınladığımız “İslâm’da Cihad ve Ötesi” başlıklı yazımızda, cihat hususunda kısmen ayrıntılı bilgi vermiştik. Furkan Suresi 52inci ayet, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) nasıl cihad etmesi gerektiğini bildirmektedir: “(Mademki yalnız seni gönderdik) Öyleyse kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur’ân ile) onlara karşı cihad et, büyük cihad!”

Son peygamber, tek başına olduğu halde, bütün Kureyşlilere karşı durdu. Onlara karşı Kur’an okuyarak ve Kur’an hükümlerine göre davranarak cihat etti. Kur’an hükümlerine göre davranabilmek için, kişinin öncelikle kendi nefsine karşı cihat etmesi gerekiyor.  Bunu başarırsa, Kur’an, içinden hissederek ve anlamını bilerek Kitabı okuyan ve Kur’an hükümlerine uygun davranan kişinin, içerisindeki gerçek gücü açığa çıkarır. Çünkü Kur’an’ın bizatihi kendisi bir mucizedir. Bir delildir.

Peki, bu durum nasıl oluşabilir diye düşünürsek, yukarıdaki ayet bize cevap vermekte. Allah, Kendi istekleri doğrultusunda gayret sarfederek iyi davrananlara, yardım ediyor. Aslında Yüce Yaradan, böyle güzel davranan insanlara yardım edeceğini, Kur’an’ın başka birçok ayetinde de bahsediyor.

Fakat bu ayetin, diğer benzerlerinden fakı var. Ayetin başlangıcında Yüce Yaradan şöyle diyor: “Bizim yolumuzda iyi niyetle gayret sarfedenleri, elbette Kendi yolumuza eriştiririz.”

Demek ki, sonuç ne olursa olsun, Allah’ın gösterdiği yolda iyi niyetle gayret sarfetmeye başlamak yeterli. Bizim bu gayretimizi gören Yüce Yaradan, bizi Kendi yoluna yönlendiriyor. Sadece yönlendirmekle de kalmadığını, ayetinin sonunda şöyle ifade ediyor: “Elbette Allah, her zaman, iyi davrananlarla, olumlu ve güzel amellerde bulunanlarla beraberdir.”

O halde bize düşen, hemen, iyi niyetle Allah’ın istekleri doğrultusunda gayret sarfetmeye başlamaktır. Ayete göre, biz olumlu düşünerek gayret ettikçe, Yüce Yaradan, bizi Kendi yolunda yürütmeye devam ediyor.

Biz Yüce Yaradan’a bir adım attıkça, O, mutlaka daha fazlasıyla karşılık veriyor. Bu durumla bağlantılı olan bir atasözü şöyledir: “İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.”

Allah’ım, bugüne kadar ziyana uğramış insanların doğru yolu bulabilmeleri için, onlara irade gücü ver, mücadele azmi ver, zihin açıklığı ver.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE, YAŞAM kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.