ZAYIF İNSAN

ZAYIF İNSAN KİMDİR?

 

Zayıf insanın özelliğini en kısa ve kapsamlı bir şekilde Muhammed İkbal şöyle yapar: “Zayıf insan, kendini muhafaza için aklını kullanarak hilelere başvurur.” Gerçekten de karşısındakini fikren alt edemeyen insanların başvuracağı yollardan biri hile yapmaktır. Çoğunlukla da bu hileler, hainlik şeklinde olur.

Bazı insanlar, karşısındakinin fikrini çürütemeyince, hemen fikir sahibini sert bir şekilde suçlarlar. Onların, varsa eski yaptıkları yanlışlarını söylemekle tehdit ederler. Nadiren de ortaya dökerler. Bunlar akıllarıyla değil, öfkeleriyle davrananlardır.

İkbal’in tanımına göre böyle insanlar, çok daha zayıf insan konumundadırlar. İşin garibi bu davranışlarını bir zekâ ürünü olarak sunarlar. Hâlbuki böyleleri en beceriksiz insanlardır. Ancak biat kültürüyle davrananların sayıları arttıkça, bu çok zayıf insanların yaptıkları böylesi hareketler çevrelerince takdir bile görür.

İkbal’in tanımındaki insanlar ise, hile yaparken akıllarını kullanırlar. Ama sadece akıllarını kullanırlar. Kalbini ve sezgilerini kullanamazlar. Çünkü zayıf insan artık nefisinin hükmü altına girmiştir.

Bu açıdan bakınca, İslâm, insani değerlerle hareket etmeyip içgüdüleriyle davrananları beşer olarak niteler. Bunlar beşer seviyesinden insan konumuna çıkamamışlardır. Dolayısıyla bu davranışlar İslâm’a göre, geri kamışlığın göstergesidir.

Yüce Yaradan bizlerin beşer seviyesinden insan derecesine çıkabilmemiz için, insanlara sadece akıl vermekle yetinmemiştir. Aynı zamanda irade ve vicdan da vermiştir. İşte, iradesini ve vicdanını kullanmayan insan, zayıf insandır. Çünkü kendisine Allah’ın verdiği özellikleri, yani bir bakıma silahları kullanmamıştır.

Genel kabule göre İslâm, insanları, aklın anlayacağı, hissin idrak edeceği ve vicdanın inanabileceği sade bir yol ile Allah’a yöneltir. Hissini ve vicdanını kullanmayan insan Yüce Yaradan’a yönelemez. Allah’a yönelmeyen insanlar zaten zayıftırlar. İlaveten hileye başvuranlar daha zayıftırlar.

Dürüst insan sallansa da yıkılmaz. Hilebaz insan ilk sallantısında yıkılır. Çünkü temeli zayıftır. İnsan için geçerli olan bu düşünceler, insanlardan oluşan guruplar için de geçerlidir.

Hilebaz insanlar nasıl zayıf iseler, hilebaz guruplar ve devletler de aslında aynı zayıflıktadırlar. Tarih bunların örnekleriyle doludur. Fakat Kur’an diliyle söylersek, çoğu halen anlamamaktadırlar.

Allah, bozguncuların işlerini düzeltmez.

Allah, hainlerin hilelerini başarıya ulaştırmaz.

Bu yazı YAŞAM kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.