KÂİNATTA HER ŞEY ÇİFTİYLE VARDIR, TEK OLAN ALLAH’TIR

KÂİNATTA HER ŞEY ÇİFTİYLE VARDIR, TEK OLAN ALLAH’TIR

 

Bütün insanların, zaten yaşantısında gözlemlediği çift yaratmayla ilgili olarak, bazı Kur’an ayetlerine bakalım.

13 Rad Suresi 3: “Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O’dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.”

20 Taha Suresi 53: “Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren O’dur.” İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.

26 Şuara Suresi 7: “Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz.”

35 Fatır Suresi 11: “ Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O’nun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur, ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu, Allah’a göre kolaydır.”

36 Yasin Suresi 36: “Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ın şanı ne yücedir.”

42 Şura Suresi 11: “O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve görür.”

43 Zuhruf Suresi 12: “Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir.”

51 Zariyat Suresi 49: “Biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.”

Burada yazmadığımız birçok ayette daha, aynı konu işlenmektedir. Son iki yüzyılda bilimin ilerlemesi ile bitkilerde ortaya çıkan çift cinsiyet insanları şaşırtmıştır. Bilimsel gelişmeler sonucu bulunan diğer çiftlerden bazıları; artı kutup-eksi kutup, uzaydaki ak delik-kara delik, artı yük-eksi yük, kimyasal konulardaki anot-katot gibi hususlardır.

Çevresini dikkatlice izleyen her insanın rahatça tespit ettiği çift yaratılma ve bilimdeki gelişmeler sonucunda bulunan yeni bilgiler, bize net olarak şunu anlatmaktadır: “Eğer her varlık çiftiyle veya zıddıyla yaratılmasaydı, kâinatta hayat devam etmezdi ve düzen olmazdı.

Peki, evrendeki varlıklar çift ise, neden yaratıcı tanrı tek olmalıdır diye düşünelim. Bu hususta da, öncelikle Kur’an’a başvuralım:

21 Enbiya Suresi 22: “Eğer yer ile gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar yok olurdu. O halde Arş’ın Rabbi olan Allah, onların vasfetmekte oldukları şeylerden (bütün noksanlıklardan) beridir, münezzehtir.”

23 Müminun Suresi 91: “Allah evlat edinmemiştir; O’nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.”

17 İsra Suresi 42:(Ey Muhammed!) De ki: “Eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte ilâhlar olsaydı, o zaman bu ilâhlar Arş’ın sahibine bir yol ararlardı.”

17 İsra Suresi 56: De ki: “Allah’tan başka, ilâh olduğunu sandığınız şeyleri çağırın, size yardım etsinler. Onlar, ne sizden sıkıntıyı kaldırabilirler, ne de değiştirebilirler.”

43 Zuhruf Suresi 84: “Gökteki ilâh da yerdeki ilâh da O’dur. O hüküm ve hikmet sahibidir her şeyi bilir.”

Ayetleri mantıklı bir şekilde düşündüğümüzde gördüğümüz şudur: “Eğer tek yaratıcı olmasaydı, tanrılar arasındaki mücadeleden dolayı kâinatta kargaşa olurdu.” Bu sitede yayınladığımız “Evrenin yapısı ve Bilim Üzerine” başlıklı üç seri yazımızdan anlaşılacağı üzere, kâinatta kargaşa olsaydı, ne yaşam ne sosyal düzen ne de bilim oluşturulamazdı.

Demek ki, kâinattaki varlıklar mutlaka çiftiyle var olması gerekirken, yaratıcı mutlaka tek olmalıdır ki; yaşam olsun, sosyal düzen kurulsun, bilim yapılsın. Aksi takdirde bunların hiçbiri olmaz. Kendi günlük yaşantımızda bile, bir işte iki şef olursa veya iki genel müdür olursa, kargaşadan kurtulamayız. Günlük hayatta kargaşayı azaltmak için, kararlar istişare ile alınmalı, fakat uygulama tek elden olmalıdır.

Evrende çok muhteşem bir düzen olduğuna göre, bunun bir yaratıcısı vardır. O yaratıcı Tanrı da, tektir. Başka türlü düşünülmesi mantıksızlık olur.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.