İSLÂM’DA TÖVBENİN GEÇERLİLİĞİ

İSLÂM’DA TÖVBENİN GEÇERLİLİĞİ

 

İslâm’da tövbe etmenin önemi Kur’an’da sıkça vurgulanır. Rahmeti Kendi üzerine yazdığını beyan eden Yüce Yaradan, insanları Cennetine alabilmek için onlara fırsatlar verir. Çünkü amaç, insanların doğru yola girmelerini sağlamaktır. Çeşitli uyarılarına rağmen halen suç işlemekte ısrar edenleri, şiddetli bir şekilde cezalandıran Allah, tövbe edip güzel işler yapanları affedeceğini belirtmektedir.

Daha önce yayınladığımız “İslâm’da Bedeni Cezalar Üzerine” konulu yazılarımızın ilkinde zina konusundaki tövbe ile ilgili ayetlerden örnekler vermiştik. Nisa Suresi 5,16,17 ve 18inci ayetlerin meallerini vererek şöyle demiştik:

Nisa Suresi 16: “Sizlerden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe edip kendilerini ıslah ederlerse onlardan vazgeçin. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve çok merhamet edendir.”

Nisa 5: “Ancak bundan (4üncü ayete göre, zina isnadında bulunduktan) sonra tövbe edip ıslah olanlar müstesnadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.”

Yüce Yaradan, yukarıdaki ayetinde tövbe ettikten sonra ıslah olanların bağışlanacağını vurgulamaktadır. Ancak, her tövbeyi kabul etmediğini, hangilerini kabul edeceğini de aşağıdaki ayetleriyle bizlere bildirerek yol göstermektedir:

Nisa 17: “Ancak Allah’ın kabul etmesini vaat buyurduğu tövbe, o kimseler içindir ki, bilmeyerek günah işleyip, hemen tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul eder. Allah âlimdir, hakîmdir. (Her şeyi bilendir, hikmet sahibidir)”.

18: Yoksa günah işleyip de kendisine ölüm gelince: “İşte ben şimdi tövbe ettim.” diyen kimselerin tövbesi kabul edilmez. Kâfir olarak ölenlerin de tövbeleri kabul edilmez. İşte bunlara ahirette can yakıcı bir azap hazırlamışızdır.

Kur’an’da tövbelerin bağışlanmasıyla ilgili olarak, neredeyse her konuda bir ayet vardır. Bir kötülük yaptıktan sonra, Allah’tan bağışlanma dileyenler için örnek şöyledir:

Nisa 110: “Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlanmasını dilerse, Allah’ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur.”

Aşağıdaki ayet büyük günahlardan kaçınanların küçük kusurlarının affedileceğiyle ilgilidir. Ama ayetteki vurgulama, yalan yere kendimizi temize çıkarmamamızı öğütlemektedir. Necm Suresi 32: “Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.”

Nasr Suresi 3: “Rabbini överek tesbih et, O’ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir.” Bu ayet Hz. Muhammed ile ilgilidir. Ama her insan için de geçerlidir. Bağışlanma dilerken Rabbimizi övmemiz istenilmektedir.

Bakara Suresi 160: “Ancak tövbe edip halini düzelterek gerçeği söyleyenler başka. İşte onları ben bağışlarım. Ben çok merhamet ediciyim, tövbeleri çokça kabul ederim.” Ayetteki vurgulama, tövbe edip halini düzeltmenin, gerçeği söylemekle gerçekleşeceği üzerinedir.

Bakara 279: “Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Eğer tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezseniz, haksızlığa da uğramazsınız.” Bir önceki ayette faiz almanın kötülüğünden bahsedilir. 279uncu ayetteki vurgulama, tövbe ederek, faizden yani haksız kazançtan vazgeçmeleri durumunda, sermayelerinin kendilerinde kalacağı üzerinedir.

Aşağıdaki ayet, bağışlanma konusuyla ilgili ayetlerin özeti gibidir.

Ali İmran 89: “Ancak bundan sonra tövbe edip kendini düzeltenler başka. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayan ve çok esirgeyendir.”

Eğer bizler tövbe edip, Allah’ın gösterdiği yolda yürümeye başlarsak, meleklerin bile bizim bağışlanmamız için Yüce Yaradan’dan niyazda bulunacaklarını, Kur’an bize müjdeliyor.

Mümin 7: Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler ve O’na inanırlar. İman etmişler için de şöyle bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O, tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru.”

Bu yazı Dini, KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.