İNKÂR EDENLER, MUTLAKA YENİLECEKLERDİR

İNKÂR EDENLER, MUTLAKA YENİLGİYE UĞRAYACAKLARDIR

 

Yazımızın başlığı Ali İmran Suresi 12inci ayetten alınmadır. Ayet: İnkâr edenlere de ki: “Siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır!”

Allah Kur’an’ında, birçok konuda taahhütlerde bulunur. Ali İmran Suresi 9uncu ayette olduğu gibi, birçok ayetinde “Allah, vaadinden dönmez” der. Dolayısıyla en hak vaat ve en şaşmaz vaat, Allah’ın vaadidir.

Yukarıdaki ayet, inkâr edenlerin ve büyüklenerek kibirlenenlerin cehennem ile cezalandırılacağından bahseder. Fakat bir önceki ayete baktığımızda, cezalandırmanın sadece ahrette olmadığı anlaşılır.

11inci ayet: “Gidişatları, Firavun soyunun ve daha öncekilerin gidişatı gibidir. Onlar, ayetlerimizi yalan saymışlardı. Bunun üzerine Allah da onları işledikleri günahlar yüzünden yakalayıp alaşağı etti. Allah, cezası çetin olandır.”

Kur’an’da verilen örneklerin en bilineni Firavunun başına gelendir. Çünkü cesedi Süveyş kanalının kazısı yapılırken bulunmuştur. Kur’an’a göre Firavun, büyüklenerek “bakalım Musa’nın Tanrısı onu kurtarabilecek mi” diyerek Musa ve arkadaşlarının üzerine saldırmıştır. Kendi sahip olduğu gücü, Musa ile beraber olanların görünürdeki gücüyle karşılaştırınca, kendinin mutlak galip olacağını düşünmüştür.

Ama bilindiği gibi, alaşağı olmuştur. Kendisi ve beraberindekiler denizde boğulmuşlardır. Yani bu dünyada da cezalarını çekmişlerdir. İnkâr edenlerin ve münafıkların sonlarının aynen böyle olacağını, Rad Suresi 34üncü ve Tövbe Suresi 74üncü ayetlerde de bizlere bildirmektedir. Her iki ayette de meal olarak “onlar için bu dünyada da bir azap vardır, ahretteki azap ise, daha fecidir” denilerek, her iki dünyada da cezalandırılacakları ifade edilmektedir.

Böyle insanlara, bu dünyada sahip oldukları varlıklarının hiçbir faydası yoktur. Ali İmran Suresi 10uncu ayet: “Gerçek şu ki, kâfirlere, Allah’tan gelecek bir zararı, ne malları, ne de evlatları engelleyemez. İşte onlar, o ateşin yakıtı olacaklar.“

Eğer çevremize dikkatlice bakarsak, Yüce Yaradan’ın bizim bizzat algılayabileceğimiz bir şekilde, böyle örnekleri çok sayıda oluşturduğunu görürüz. Örneklerin sayısının çok olmasının sebebi, bizim ders almamızı kolaylaştırmak içindir. Tabii ki, anlayanlar içindir.

Halen anlamak isteyenler için, yapılabilecek bir güzellik yoktur. Bakara Suresi 6: “Şu muhakkak ki, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar.”

Yüce Yaradan, inanmayıp inkâr edenler haddi aşınca Nuh Tufanı oluşturmaktan çekinmemiştir. Hiçbir örnek rastgele veya maksatsız verilmemiştir.

Allah’ım, dünyevi varlıklarına dayanarak kibirlenenlerden, isteyenlere, doğru yolu bulabilmeleri için, anlayış ihsan eyle ve irade gücü ver.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.