HARAM VE CEZASI

KİTAP’IN BİR KISMINA İNANMAYAN, BU DÜNYADA DA REZİL OLUR

Bakara 85: “Sizler öyle kimselersiniz ki, birbirinizi öldürüyorsunuz, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haram olduğu hâlde onları yurtlarından çıkarıyorsunuz. Ve şayet size esir olarak gelirlerse fidyeleşmeye kalkıyorsunuz. Hâlbuki çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Yoksa siz Kitap’ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

85’ten önceki ayetler İsrailoğullarından bahsediyor. Dolayısıyla 85inci ayet de, onlara yöneliktir. Ancak bilindiği gibi, Allah’ın sözleri hem evrenseldir hem de bütün zamanları kapsar.

Ayet öncelikle, benzer inançta olan kimselere karşı yapılan yanlış uygulamalara dikkati çekiyor. “Birbirinizi öldürüyorsunuz” diyor. Günümüzde böyle olaylar maalesef bütün dünyanın gözü önünde oluyor. “İçinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak; size haram olduğu hâlde onları yurtlarından çıkarıyorsunuz” ifadesi dünyanın birçok bölgesinde halen geçerli.

“Ve şayet size esir olarak gelirlerse fidyeleşmeye kalkıyorsunuz” ifadesinin günümüzdeki açılımı, “ne isterseniz yaparız, yeter ki bizi batırmayın” diyenlerden istenilen fidyelerdir.

Ayetteki “Hâlbuki çıkarılmaları size haram kılınmıştı” sözü, Allah’ın tekliğine inanan her insanın inançlarından dolayı, ister müşriklerce ister yine Allah’a inandığını söyleyenlerce, yurtlarından çıkarılmasının yasak olduğu anlamındadır. Allah Müslümanlara, onları yurtlarından çıkaranlara karşı savaşmalarını emretmiştir.

Ayetlerin evrenselliği dikkate alındığında, insanların neye inanırsa inansınlar, inançlarından dolayı yurtlarından çıkarılmalarının yanlış olduğu anlamını çıkarabiliriz. Allah’a inananların, yine Allah’a inandığını söyleyenler tarafından çıkarılmaları ise, haramdır.

“Yoksa siz Kitap’ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz?” sözüyle, Allah’ın haram kıldıkları arasından işimize geleni yapmak, gelmeyeni yapmamak anlayışı kastediliyor.

Bu sitede daha önce yayınladığımız “Haram ve Helâli Allah Belirler” başlıklı yazımızdaki Kur’an’da haram kılınan davranışlar;

En’am 151 ve 152. ayetler: “De ki: Gelin Rabbinizin size (neleri) haram kıldığını okuyayım” (Aşağıdakiler ayetteki net açıklamaların maddeler halinde sıralanışıdır.)

  1. Allah’a ortak koşmak (Piyasa Tanrısının peşinden gidip zenginlemeye çalışmak dâhil)
  2. Anne babaya isyan etmek (Devletin geçmiş yöneticilerini haksız yere suçlamak dâhil)
  3. Fakirlik korkusuyla çocuklarını öldürmek (Kendi yaptığı yolsuzluğa çocuklarını da karıştırmak dâhil)
  4. Fuhuş yapmak (Göstermelik nikâh yapılanlar dâhil)
  5. Haksız yere cana kıymak (Teröristlere destek vermek dâhil)
  6. Yetim malını haksız yemek (Yetimlerin hakları olan devlet malından haksız yemek dâhil)
  7. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapmamak (Rüşvet karşılığı iş almak, iş vermek ve imar planları yapmak dâhil)
  8. Yalancı şahitlik (Halkın önünde konuşurken, gerçekte yaptıklarının tam tersini söylemek dâhil)
  9. Allah’a verilen sözü tutmamak (Halkın önünde konuşurken, Allah’ı şahit tutarak verilen sözler dâhil)

Yüce Yaradan, haram kıldığı işleri yapanların sonunun ne olacağını, 85inci ayetin sonunda söylüyor. “Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.”

Demek ki haram kılınan işleri yaparak, Allah’ın Kitabının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadığımızı göstermiş oluyoruz. Bu davranışımızın karşılığında Yüce Yaradan bizleri sadece ahirette cezalandırmıyor. Bizleri bu dünyada da rezil ediyor. Biz yaptığımız haram işleri insanlardan sakladığımızı zannediyoruz. Ama ayette “Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir” deniliyor.

Allah’ım, en hak vaat ve en gerçek vaat Senin vaadindir. Senin vaadinin üzerine vaat olamaz.

Allah’ım, Senin huzuruna yüz akıyla gelebilmemiz için bizlere yol göster, irade gücü ver.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.