İSLÂM’IN KIZ ÇOCUKLARINA BAKIŞI

İSLÂM’IN KIZ ÇOCUKLARINA BAKIŞI

 

Bu sitede, İslâm’ın, kadınlarla ilgili bakış açıları hakkındaki düşüncelerimizi, değişik başlıkları olan yazılarımızın içerisinde, yeri geldikçe ifade ettik. Bununla da yetinmeyerek doğrudan kadın konusunu işleyen farklı makaleler yayınladık. Bunlar “İslâm’da Kadının Konumu”, “İslâm’da Kadın Yönetici Konusu”, “Türklerde Kadın” başlıklarıyla yayınlandı. Kadın konusuyla doğrudan değil, ama dolaylı bağlantılı olan, “Cennet Kadınları Üzerine” başlıklı bir yazımızı da sizlerle paylaştık.

Bu makalemizde, İslâm’ın, kız evlatlarla ilgili olarak özel bir bakışı olup olmadığını irdelemeye çalışacağız. İncelemelerimizin temelini, Yüce Yaradan’ın bize gönderdikleri içerisinden, değişmeden kalmış tek kitabı olan Kur’an ve tabii yaşam teşkil edecektir.

Doğumlarda, erkek ve dişi arasında genel bir dengenin olduğu tek varlık, insandır. Kız ve erkek çocuklarının, birbirine yakın denge içerisinde yaratılmış olması, Yüce Yaradan tarafından, kız çocuklara, erkeklerle eşit değer verildiğinin göstergelerinden birisidir.

Tek olan Tanrı, yaratılışta böyle bir denge kurmuş iken, insanların bazıları bu dengeyi kız evlatlar aleyhine bozmaya çalışmışlardır. Kur’an, bu anlayışta olanların nasıl davrananları şöyle açıklıyor.

Nahl Suresi 16/58: “Hâlbuki onlardan birine, kız çocuk doğum haberi müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolar, yüzü kapkara kesilir.”

59: “Kendisine verilen müjdenin kötülüğü dolayısıyla, kavminden gizlenir. Şimdi acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı? Yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin verdikleri hüküm ne kötüdür!”

Ayetler, erkek evlatlarını kızlardan üstün gördükleri için, kız evlada sahip olmak istemeyenlerin nasıl davrandıklarını çok net tasvir etmektedir. 59uncu ayetin sonunda da “dikkat edin verdikleri hüküm ne kötüdür” diyerek, davranışlarının çok kötü olduğu özenle vurgulanmaktadır.

Yüce Yaradan, kız evlatlarına bu şekilde davrananların kötü hüküm verdiklerini söylemekle kalmıyor. Onlar, yarın ahirette huzuruna geldiklerinde, bunu onlardan soracağını aşağıdaki ayetleriyle ifade ederek insanları uyarıyor.

Tekvir Suresi 81/8 ve 9: “Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,”

Kur’an, Yüce Yaradan’ın huzuruna gelindiğinde, insanlardan hesap sorulacak konular hakkında çeşitli ayetlerde bilgi verilir. Tekvir Suresinin bu iki ayetinde ise, kız çocuklarına karşı çok kötü muamele edenlerden de hesap sorulacağının özellikle belirtilmesi, tek olan Tanrı’nın, kızlar çocuklarına verdiği önemi göstermektedir.

Yaşantısı Kur’an’a uygun olan Hz. Muhammed’in, kız çocuklarıyla ilgili davranışları da, Kur’an’ın kız evlatlarla ilgili olarak getirdiği devrimin büyüklüğünü uygulamalı olarak göstermektedir.

Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önce kız çocuklarına nasıl davrandığı hakkında yeterince bilgimiz yoktur. Fakat peygamberliği sırasındaki tavırları hakkında veri çoktur. Tarık Ramazan’ın aktardığına göre, Hz. Peygamber, evdeyken veya başkalarının arasındayken, kızı yanına geldiğinde veya kızı odaya girdiğinde ayağa kalkar, onu selamlar ve herkesin önünde büyük hürmet ve sevgi gösterirdi. Bir kız evlada gösterilen bu davranış, hem Mekke hem de Medine’de herkesi hayrete düşürüyordu. Zira bölge halkının geleneklerinde, kızlara, tam zıddı olan bir muamele yapılmaktaydı. Hz. Peygamber, kızını öper, onunla konuşur, ona sırlarını açar, yanına oturtur ve bu davranışlarının yol açabileceği bakışlara, hatta eleştirilere aldırış etmezdi.

Hz. Peygamberin, Kur’an’a uygun olarak, çocuklarına olan bu davranışı sadece kızlarla sınırlı değildi. Bir gün, kızı Fatima’dan olan torunu Hasan’ı bir grup Bedevi’nin önünde öpünce, adamlar irkildi. Bedevilerden Akra bin Habis şaşkınlığını dile getirip şöyle dedi: “Benim on tane oğlum var, bugüne kadar bir tanesini bile öpmedim.” Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.”

Hem Kur’an ayetlerinden, hem de Hz. Muhammed’in peygamberliği dönemindeki uygulamalarından anlaşılan o ki, yaratılıştan günahsız olan çocuklara, merhametsizce ve sert bir şekilde davranmak, İslâm’a aykırıdır. Kız çocuklarına sert ve merhametsizce davranmak ise, ahirette ayrıca hesaba çekilmenin, yani cezalandırmanın sebebidir.

Yüce Yaradan, kız çocuklarına verdiği önemi, bir başka şekilde de bizlere göstermektedir. Kız evladı, kız yeğeni veya kız torunu gibi yakını olan her insanın takdir edeceği gibi, kız çocukları erkek çocuklara göre, göreceli olarak daha güler yüzlüdür. Erkek çocuklar arasında da, elbette güler yüzlü olanlar çoktur. Ama kızların güler yüzlülüğü genel bir kaidedir.

Kız çocuklarına verilen bu güler yüzlülük özelliği, Yüce Yaradan’ın, kız çocuklara verdiği önemin bir diğer göstergesidir.

Kur’an’daki anlatımlara, çocukların yaratılış vasıflarına ve Hz. Peygamberin Kur’an’a uygun davranışlarına bakıldığında, kız çocuklarına, Yüce Yaradan’ın özel bir değer verdiği anlaşılmaktadır.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.