ALLAH VE İNANANLAR GALİP GELECEKTİR

KUR’AN HÜKMÜ: “ALLAH VE PEYGAMBERLERİ MUTLAKA GALİP GELECEKTİR.”

 

Yazının başlığındaki hüküm, Mücadele Suresi 21inci ayette geçmektedir:Allah, ‘Şüphesiz Ben ve peygamberlerim galip geleceğiz’ diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah muradından döndürülemez, mutlak güç sahibidir.”

Bir önceki ayette, Allah’a ve Onun peygamberine karşı gelenlerin, zelil yani aşağılık yaratıklar olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla yukarıdaki ayet, böyle insanlara karşı galip gelineceğinin müjdesini vermektedir.

21inci ayetin ifadesi, gerçekten de bir müjdedir. Yüce Yaradan ayetinde, önce Kendisinin galip geleceğini ifade etmektedir. Allah’ın galip gelmesi, mazlumlar için, haksızlığa uğrayanlar için, huzuru arayanlar için tam anlamıyla bir müjdedir. Bu sitede daha önce yayınladığımız “Allah, Rahmetini Üzerine Farz Kılmıştır” başlıklı yazımızda, Yüce Yaradan’ın, insanları Cennetine alabilmek için sürekli yardımcı olacağını ifade eden ayetlerinden örnekler vermiştik.

Yüce Yaradan, Leyl Suresi 12inci ayetinde: “Doğru yolu göstermek, muhakkak bize aittir” diyerek, insanlara devamlı yol gösterdiğini ifade etmektedir. Bu anlatım, Allah’ın insanlara doğru yolu göstermekte, Kendisinde sorumluluk hissettiğini ima eden bir ifadeyle yapılmıştır. Bu ifadeye ilaveten, Allah’ın mutlak galip geleceğinin net bir şekilde beyan edilmesi, insanlık için ayrı bir müjde konusudur.

Demek ki, Allah, zalimlerin, haksızlık yapanların, yolsuzluk yapanların, bütün bunları yaparken bir taraftan da tiyatro oynayarak kandıranların cezalarını bu dünyada da verecektir. Demek ki, haksızlığa uğrayanların haklarının bir bölümünü bu dünyada da almalarının önünü açacaktır.

Fakat Yüce Yaradan’ın böyle davranması için bizlerden bekledikleri şeyler de vardır. Bunların neler olduğunu Kendi kelâmı olan Kur’an’ında sıkça ifade etmiştir. Biz burada daha önce yayınladığımız “Hz. Musa’nın Duası” başlıklı yazımızın içerisinden bir örnek vermekle yetineceğiz.

Yunus Suresi 88.ayet: “Musa dedi ki; ‘Ey Rabbimiz! Sen Firavun’a ve kavmine dünya hayatında bir ziynet ve nice nice mallar verdin; yolundan saptırsınlar diye mi ey Rabbimiz? Ey Rabbimiz! Mallarını sil süpür ve kalplerini şiddetle sık. Zira o acı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.”

  1. ayet: “Peki duanız kabul olundu. Siz yine istikamete doğruluğa devam edin ve kendini  bilmeyenlerin yoluna uymayın” buyurdu.

Bizler, istikametimizi doğrultur ve düzgün bir şekilde yürürsek, Yüce Yaradan mutlaka destekleyeceğini beyan ediyor.

 Ayetin devamında, Kendisinin galip geleceğine ilaveten “…Peygamberlerim de galip geleceğiz…” beyanı da, bu desteğin mutlak olacağının bir göstergesidir. Çünkü bütün peygamberler, Allah’ın gösterdiği yolda yürümüşlerdir. Bu sebeple bütün peygamberler kazanmışlardır. Hz. Musa, döneminin dünyadaki en güçlü insanı olan firavunu yenmiştir. Hz. İbrahim’i ateşe atmışlar ama yakamamışlardır. Sonrasında yüz yıldan fazla yaşamıştır. Hz. İsa, düşmanları tarafından öldürülememiştir. Takipçileri dünyanın bütün bölgelerinde vardır. Hz. Muhammed, yetim büyümüş iken, sağlığında devlet kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür. Onun da takipçileri dünyanın her bölgesinde mevcuttur.

Ayette bahsedilen galip gelme hususu, sadece peygamberlerle sınırlı olmamıştır. Peygamberleri samimiyetle takip eden düzgün insanlar da, Allah’ın yardımıyla her zaman galip gelmişlerdir. Yüce Yaradan, dünyanın huzurunun bozulduğu anlarda düzgün insanları destekleyerek, onları galip getirmiştir.

Allah, insanlara bu kadar yardımcı olurken, bizlerdeki düşüncesizliğin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Yüce Yaradan’ın yardımını reddedersek, sadece kendimize yazık etmiş oluruz. Her iki dünyamızı da kaybederiz. Çünkü Allah, başka güzel insanları destekler ve bizim gibi yanlış içerisinde olanlara karşı galip gelerek, dünyadaki huzurun bozulmasını engeller. Desteklediği insanlar da, inşallah hem bu dünyada hem de ahrette huzur bulurlar.

Allah’ım, bu dünyaya bırakmak istediğimiz güzel eserler için, lütfunla, bizlere yol göster, mücadele azmi ver, zihin açıklığı ver.

Senin her şeye gücün yeter.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.