MÜSLÜMANLARIN TASNİFİ

MÜSLÜMANLARIN TASNİFİ

 

(Not: Makale Şubat 2014’te yayınlanmıştı. Silindiğinden aynen yayınlıyoruz.)

Allah’ın dini bir tanedir. O da İslâm’dır. Yani Allah’a teslim olmaktır. Ancak, insanların davranışları itibarıyla üç çeşit Müslüman insan vardır.

Birincisi, kalpten inanan ve elinden geldiğince inancının gereklerini yerine getirmeye çalışanlar. Bunlardan, Kuran’ı Kerim’de Mümin olarak bahsedilir. Allah’ın Cennetle müjdelediği insanların arasına böylelerinin girmesi ihtimali kuvvetlidir.

İkincisi, Müslüman geçinen insanlar. Bunlar, Müslüman ailede dünyaya gelmenin üzerine hiçbir şey ekleyemeyen, aksine eksiltenlerdir. Allah, bunları Kur’an’da tarif ederken; “onlar inandık dediler, onları inandı mı zannettin? Onlar (güce) teslim oldular” der. Bunların hatalı davranışları, başka insanların İslâmiyet’e olumsuz gözle bakmasına vesile olur.

Üçüncüsü ise, Müslümanlıktan geçinenlerdir. Allah bunlardan Kur’an’da münafık olarak bahseder. Böyleleri, Müslümanların yanında ve halkın huzurunda olduklarında, “Elhamdülillah Müslümanız” diyerek ellerini kalplerinin üzerine koyarlar. Ama kendi aralarında şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında veya Müslüman olmayan hatta Müslümanlığa düşman olan menfaat ortaklarıyla beraber olduklarında, Kur’an’daki tarifle “biz onlarla eğleniyoruz” diyerek insanları kandıranlardır. Çünkü böyle yaparak Müslümanları ve hatta Müminleri kandırmazlarsa, sahip oldukları büyük maddi güce ulaşamayacaklardır.

Üçüncü gurup olan münafıklar, başka insanların İslâmiyet’ten soğumalarına sebep olurlar. Hatta çoğu Müslüman, böylelerini göstererek “onlar Müslümansa ben değilim” der, sonra da günaha girme korkusuyla “tövbe estağfurullah” diyerek söylediği söz için Allah’tan af diler.

Küreselleşen günümüz dünyasında insanlar, her köşedeki olaylardan haberdar olmaktadır. Maalesef, Müslüman dünyasıyla ilgili olaylarda öne çıkanlar ikinci ve üçüncü guruptakilerdir. Çünkü Müminler dolu başak olduklarından başları öndedir ve dünyada tevazu ile yürürler. Ama Müslüman geçinenler ve Müslümanlıktan geçinenler, cazgırdırlar. Yürüyüşleri kibirlidir.

Allah, bunlara Kur’an’da şöyle seslenmektedir. “Yeryüzünde kibirle yürüme. Sen ne yeri yırtabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.” Ama böyleleri Kur’an’ı içselleştiremedikleri için sadece bunu değil, diğer ayetleri de duvarın dinlediği gibi dinlerler.

Dolayısıyla hayatlarını mutfakla tuvalet arasında geçirmek istemeyenler, insan gibi ve insan olarak yaşamak isteyenler, Kur’an’ı esas almalıdırlar. Bir defa değil, irdeleyerek sorgulayarak defalarca okumalıdırlar. İyi anlayamadıkları yerleri, çevrelerinde yaşantısı Kur’an’a uygun insan varsa onlara danışmalıdırlar.

Bu şekilde araştırmayıp, Müslüman geçinen ve Müslümanlıktan geçinen insanlara suçu yükleyerek karar vermek yanlıştır. Allah “İnsanlar Huzuruma geldiklerinde “Allah’ım bize de peygamberler gönderseydin, biz de doğru yolu tutsaydık, suçlu gelmeseydik, demeyesiniz diye her kavme peygamber gönderdim” buyurmaktadır. Son Peygamber, Hz. Muhammed’dir. Başka bir peygamber ve din gelmeyecektir. Çünkü Allah, Kur’an’da “Bugün dininizi tamamladım, İslâm’a razı oldum.” demektedir.

Dolayısıyla günümüzde küreselleşen dünya üzerinde, hiç kimsenin haberim yoktu, bilmiyordum, baskı altındaydım gibi sözlerle savunma yapmaları mümkün değildir. Şartları müsait olmayanlar, Müslüman olduklarını açıklamak zorunda değillerdir. Ama Müslüman gibi yaşamak durumundadırlar. Namaz, oruç, hac gibi ibadetlerinden mecburiyetten dolayı yapamadıkları için Allah’a sığınsınlar.

Furkan Suresi 70. Ayet: “Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyenler (güzel işler yapanlar) başka; çünkü bunların (geçmiş) kötülüklerini Allah, iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”

Müslümanların azınlıkta oldukları ülkelerdeki mümin insanların Müslümanlara oranı, çoğunluğu Müslüman olan ülkelere göre daha fazladır. Çünkü azınlıkta olanların birçoğu kendi istekleriyle İslâm’a girmiştir.

Tercih insanın kendisinindir. Çünkü her kişi, öncelikle kendisinden sorumludur. 

Bu yazı Dini, KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.