İSLÂM VE ÇALIŞMA

İSLÂM’DA ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

 

Kur’an’a baktığımızda, insanların isteklerine ulaşabilmeleri için Yüce Yaradan’ın en önemli şartının, çalışmaları olduğunu görürüz.

Necm Suresi 39: “İnsan için ancak çalıştığı vardır.”, 40: “Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.”, 41: “Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.”

Demek ki, hem Allah’tan dileyeceğiz, hem de çalışacağız. Çünkü Necm 39’a göre, insan için çalışmasından başka bir kazancı yoktur. Yani atadan kalan mirası harcayarak veya başkalarından bekleyerek geçen tembel bir hayatın İslâm’da yeri yoktur. Yüce Yaradan’ın elçileri bile, tebliğ görevlerini aksatmayacak şekilde çalışmaya gayret sarf etmişlerdir.

Necm 40 ncı ayette “onun çalışması ileride görülecektir” derken çalışanların sabırlı olmalarını istemektedir. Çalışmaların meyvelerinin ileride mutlaka alınacağını işaret etmektedir.

Nitekim bir sonraki ayette, insanın çalışmasının karşılığının tastamam verileceği beyan edilmiştir. Yani çalışmamızın hiçbir kısmı heder olmayacaktır. Karşılığı tastamam verilecektir.

Al-i İmran Suresi 195: “Rableri, onlara şu karşılığı verdi: “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim…..”

Ayetlere baktığımızda Yüce Yaradan, çalışan kadın veya erkek her insanın emeğini boşa çıkarmayacağını vadediyor. Bu emek ister ilim yolunda, ister zenginlik yolunda, isterse din uğrunda olsun. Ama yeter ki, Allah’ın gösterdiği yolda ve O’nun bildirdiği yöntemlerle olsun.

Aksi takdirde yine Kur’an deyimiyle, yaptığımız iyilikler bile heba olabilir. Yani boşa gidebilir. Dolayısıyla iyi niyetle çalışmamız, Yüce Yaradan’ın bizden yapmamızı istediği en önemli emirlerdendir.

Allah’ım, Senin istediğin gibi çalışabilmemiz için, bizlere sağlık ve huzur ver. Mücadele azmi ver.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.