İNSAN ZAYIF YARATILMIŞTIR, AMA

İNSAN ZAYIF YARATILMIŞTIR, AMA

 

Yüce Yaradan, insanı, dünyadaki vekil yöneticisi olması için yarattığını beyan etmektedir. Yine Kur’an’dan öğrendiğimize göre, Allah, insanlara yüklediği bu görevi ifa ederlerken onları imtihan etmektedir. Sınavı başarıyla geçenleri ödüllendireceğini taahhüt etmektedir. Benzer şekilde, imtihanda muvaffakiyet gösteremeyenleri cezalandıracağını da net bir tavırla ifade etmektedir.

Bu imtihan sürecinde insanları zorlayan en önemli unsur, nefisleridir. Bu nefsi insanlara, Yüce Yaradan vermiştir. İnsanlara böyle bir zorlayıcı unsur veren Allah’ın, bizlere yardımcı olmaması düşünülemez. Nitekim Yüce Yaradan, insanlara sürekli yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu konuda, daha önceki yazılarımızda “Allah, Rahmetini Üzerine Farz Kılmıştır” başlığı altında fikirlerimizi aktarmıştık.  Ayrıca konumuzla dolaylı ilgili olan başka yazılarımızda, Allah’ın rahmetinin genişliği ve Allah’ın rahmetinden umut kesilmeyeceğini belirten Kur’an ayetlerinden örnekler vermiştik.

Bu yazımızda, başlığımızla doğrudan ilgili ayetleri irdelemeye çalışacağız.

Nisa 26: “Allah, sizlere bilmediklerinizi bildirmek, sizden öncekilerin yollarını size göstermek ve tövbenizi kabul etmek istiyor. Allah, her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Ayete göre, Allah bize yol gösteriyor. Bize bilmediklerimizi anlatarak doğru yolu bulmamıza yardımcı olmak istiyor. Bazı şeyleri bilmeden önce yaptığımız hatalar için tövbe etmemizi bekliyor. Tövbe ettiğimiz takdirde, tövbemizi kabul etmeye hazır olduğunu vurguluyor.

Tövbe ile ilgili diğer bazı ayetlerden anlaşıldığına göre, Yüce Yaradan nezdinde geçerli olan tövbe, Allah’tan özür diledikten sonra yanlıştan dönerek güzel işler yapmaktır.

Konumuzla ilgili bir diğer ayet şöyle; Nisa Suresi 28: “Allah, (yükümlülüklerinizi) sizden hafifletmek istiyor. Çünkü insan sabır ve tahammül bakımından zayıf yaratılmıştır.”

Yazımızın başlığıyla birebir ilgili olan bu ayet, konuyu daha net ifade ediyor. Allah, bizleri vekil yönetici yaparken, bizlere bazı yükümlülükler de getiriyor. Bu sorumlulukları yerine getirirken zorlanacağımızı biliyor. Bizi yaratan Kendisi olduğu için, bizim sabır ve tahammül bakımından zayıf olduğumuzu en iyi bilen Allah’tır. İşte, Yüce Yaradan bize yüklediği sorumluluklarımızı bizden hafifletmek istiyor. Diğer bir ifadeyle yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışırken bizlere yardımcı oluyor.

Yüce Yaradan’ın bizlere yardımcı olacağı bir başka hususu şu ayetle anlıyoruz. Nisa 31: “Eğer siz, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız.”

Büyük günahlar konusunda bu sitede yayınladığız “Haramı ve Helâli Sadece Allah Belirler” başlıklı yazımızda ve bazı diğer yazılarımızın içerisinde Kur’an’dan ayetlerden örnekler vererek düşüncelerimizi belirtmiştik.

Görülüyor ki Yüce Yaradan her an bizlere yardımcı olmak için bizden bir adım bekliyor. Biz bir adım attığımız takdirde Allah bize on katıyla karşılık veriyor. Enam Suresi 160: “Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır; onlar haksızlığa uğratılmazlar.”

Allah’ım, vekil yöneticilik görevimizi layıkıyla yerine getirebilmemiz için, bizlere yardımcı ol Allah’ım.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.