MÜSLÜMANLIK

LÂİLÂHEİLLAALLAH DİYEN MÜSLÜMAN KABUL EDİLİR, AMMA…

 

Yüce Yaradan bizlerden, Kendisinin tekliğini diliyle ikrar edeni, Müslüman kabul etmemizi istiyor. Ancak bizleri de, onların davranışlarını yakından takip etmemiz için uyarıyor.

Hucurat Suresi 14: “Bedeviler: ‘İman ettik’ dediler. De ki: ‘siz henüz iman etmediniz ve lakin henüz iman kalplerinizin içine girmemiş olduğu halde İslam’a girdik’ deyin ve eğer Allah’a ve resulüne itaat ederseniz size amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah çok merhametli ve çok bağışlayıcıdır.

Allah bizleri, Münafıklar için de uyarıyor. Münafıklar, dıştan Müslüman görünüp,  içten eski düşüncelerinin hesabı peşinde koşanlardır. Yüce Yaradan bizlerin münafıkları bilemeyeceğimizi, ancak Kendisinin hepsinin bütün yaptıklarından haberdar olduğunu bize müjdeliyor.

Münafıkları biz tam bilemeyeceğimiz için Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), bu konuda nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize şöyle anlatıyor:

“Dört haslet vardır ki, kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. O dört haslet şunlardır: Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Bir konu da taraf olduğunda haddi aşar, haksızlık yapar, işi düşmanlığa dönüştürür.”

Böyle insanlar kendilerini bilirler. Dolayısıyla onlarla ilgili Yüce Yaradan’ın vaadini hatırlatmakta fayda var.            Al-i İmran suresi 188. Ayette Allah: “o ettiklerine sevinen ve yaptıkları işle övülmeyi seven kimseleri de sakın azaptan azade sanma, hem onlara acı bir azap vardır.” Buyuruyor.

Nisa Suresi 142. Ayet: “Her zaman münafıklar Allah’a hile yapmaya çalışırlar. Allah da başlarına geçirir. Namaza kalktıkları vakit de üşene üşene kalkarlar, halka gösteriş yaparlar, yoksa Allah’ı pek az hatıra getirirler.”

Al-i İmran Suresi 161. Ayet: “……Her kim hıyanet eder; ganimet ve hasılattan bir şey aşırırsa boynuna aldığını kıyamet günü yüklenir getirir…….”

Münafıkları halk bilemez. Ancak münafık yöneticilerle beraber çalışanlar veya yakın takip edenler, bilebilirler. Eğer onlar da münafık olan yöneticiye alet oluyorlarsa aynı konuma kendileri de düşerler.

Nisa Suresi 88: “O halde siz niye münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz? Allah onları kazandıkları günah yüzünden terslerine döndürdüğü halde, Allah’ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah her kimi saptırırsa artık sen ona yol bulamazsın.”

Kimi insan vardır, Müslüman bir ülkede dünyaya gelir. Ama Müslümanlığı içselleştiremez. Çünkü dünyevi hırsları büyüktür. Önceleri Müslüman geçinir. Yani mecburiyetten ve sadece dıştan Müslüman gibi davranır. Sonra yöneticilikte ilerlemeye başladıkça Müslümanlıktan geçinmeye başlar. Yani Müslümanlığı kendi hırsları doğrultusunda kullanır. İşte Yüce Yaradan, böylelerini saptırırsa, bizler onların düzelebilmeleri için ne yapsak faydasızdır.

Kimi insan vardır, Müslüman olmayan bir ülkede doğar. Ama sonradan kendiliğinden Müslüman olur. Bu insanlar için konuya olumlu bakarak beklemek gerekir. Yapacaklarını takip etmek gerekir. Yapılan bu takiplerde içten pazarlıklı olmadığı, gerçekten Allah’a teslim olarak güzel işler yaptığı görülürse, ona kucak açmak, eski hatalarının kararlarını Allah’a bırakmak gerekir.

Tarih, ders alarak hatalarımızı azaltmak içindir. Ebu Zer’in hayatı da güzel bir örnektir. Ebu Zer, kervan soygunculuğu yaparken kendiliğinden Müslüman olmuştur. Diğer taraftan Ebu Süfyan ise, yıllarca Hz. Muhammed’e karşı savaştıktan sonra, Mekke’nin fethi ile mecburen Müslüman olmuştur. Onun soyundan gelen Emeviler, Müslümanlar arasında ikilik yaratarak İslâmiyet’i rayından çıkarmaya başlamışlardır.

İşte Ebu Zer, kendisinin yönetimde hiçbir gücü yokken bile bu anlayışla mücadele etmiştir. Ama gücü yetmediği için, İslâmiyet Hz. Muhammed’in getirdiği anlayıştan uzaklaşmıştır

Fakat Emevilerin kimseyi dinlemeyen bu davranışları aksine, insanlarda öfkenin birikmesine yol açtı. Öfke sonunda patladı. Müslüman halktaki fetih heyecanının doruk noktada olduğu yıllarda, o dönemlere göre kısa sayılabilecek bir süre olan 90 yıl sonra iktidardan indirildiler. İndirenler Peygamberimizin amcası Abbas’ın soyundan gelen Abbasilerdi. Ama buna rağmen Emevilerin yaptıkları karşısında hırslarını alamadılar ve Emevi hanedanının yaşayan ve vefat etmişleri dâhil, birçoğuna Müslümanlığa yakışmayacak bir hırsla zulmettiler.

Allah’ım, içten pazarlıklı davranarak Müslümanlığı rayından çıkarmaya çalışacakların hilelerini başarıya ulaştırma. Sonradan Müslüman olanlara Ebu Zer gibi, Hz. Ömer gibi olmaları için mücadele azmi ver, onlara yol göster.  Senin her şeye gücün yeter.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.