HAYIRLARA KOŞMAK

ALLAH, HAYIRLARA KOŞANLARIN KALPLERİNİ, BİRBİRİNE ISINDIRIR

Bakara Suresi 148: “Ümmetlerden her birinin bir yönü vardır, o ona yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki, Allah’ın her şeye gücü yeter.”

İslâm âlimleri, bu ayetteki yön sözünü kıble olarak değerlendirmişler. Allah’ın bizleri toplamasını da, kıyamet günü yapılacak toplama olarak nitelemişler. Ancak gerek aşağıdaki ayetlere ve gerekse Kur’an’ın bütününde verilmek istenilenlere bakılınca, bu yorumun dışında başka bir anlam daha var.

Al-i İmran Suresi 103: “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.”

Enfal Suresi 63: “Müminlerin kalplerini birbirlerine O ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini ısındıramazdın. Lâkin Allah, kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki, O azizdir, hâkimdir.”

Yukarıdaki ayetlere göre, Yüce Yaradan, insanların kalplerini birbirine ısındırıyor. İsterse onlar geçmişte birbirlerine düşman olsunlar. Bu durumun, Allah nezdinde hiçbir güçlüğü yok.

Bakara 148inci ayet, Allah’ın, hayırlara koşanları her nerede olurlarsa olsunlar toplayıp bir araya getireceğini vurgular. Yukarıda bahsettiğimiz diğer ayetlere bakılınca, bir araya toplama sözünün sadece fiziki olarak değil, mecazi anlamının da olduğu anlaşılıyor.

Yüce yaradan öncelikle, hayırlara koşanların kalplerini birbirlerine ısındırıyor. Kalpleri ısındırılan insanlar birbirlerini tanımasalar bile, birbirleri hakkında iyi şeyler düşünüyor veya söylüyorlar. Böyle insanların bazıları dünyanın neresinde olursa olsunlar, çeşitli vesilelerle bir araya geliyorlar. İnsanlığın güzel geleceği için ortaklaşa çalışmalar yapıyorlar.

Art niyetli olmayan, gerçekten hayırsever bazı yardım kuruluşları, yaptıkları yardımlarla dünyanın farklı yerlerindeki insanları birbirine bağlıyor. Yardımların doğrudan ve bizzat yapılması durumunda, arada kurulan bağlar daha kuvvetli oluyor. Hayırlara koşanlar böyle davranınca, Allah’ın yardımıyla farklı bölgelerdeki insanlar birbirleriyle kardeş oluyorlar. Hem de biyolojik kardeşlerden daha samimi dost oluyorlar.

Al-i İmran Suresi 103üncü ayete göre hayırlara koşmamız, bizi birbirimize kardeş yaparken belki de en çok bize fayda getiriyor. Ayetinin sonunda Yüce Yaradan şöyle diyor: “Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.”

Demek ki, hayırlara koşmadan önce bizler ateş çukurunun başında idik. Hayırlara koşunca, bizi ateşe düşmekten Yüce Yaradan kurtardı. Biz hayırlarda yarıştıkça da, bizi birbirimize kaynaştırıyor. Bizim birbirimize kaynaşabilmemiz için, karşımızdakine dünyanın hazinelerini versek bile, ayete göre, kalplerimizi birbirine ısındıramayız. Biz ancak Allah’ın bize olan nimeti sayesinde kardeş olabiliriz.

O halde, hangi inanışa sahip olursak olalım, dünyanın neresinde olursak olalım hayırlara koşalım, hayırda yarışalım. Al-i İmran 103üncü ayette bahsedildiği gibi, Allah’ın ipine sımsıkı sarılalım. Yüce Yaradan, karşılığını belki de bizim tahminimizden daha fazla olarak mutlaka verecektir.

Allah’ım, insanların hidayete erebilmeleri için onlara irade gücü ver. Senin gönderdiğin ayetleri anlayabilmeleri için onlara anlayış ihsan eyle.

Senin her şeye gücün yeter.

Bu yazı Dini, KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.