ALLAH KÂİNATI İNSAN İÇİN KURGULAMIŞ

ALLAH, YAKIN KÂİNATI DÜNYA İÇİN, DÜNYAYI İNSAN İÇİN KURGULAMIŞ İKEN, İNSAN NE YAPIYOR?

 

Fussilet Suresi 10. “O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.”

  1. “Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, ‘İsteyerek veya istemeyerek gelin’ dedi. İkisi de, ‘İsteyerek geldik’ dediler.”
  2. “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi (kanunlarını vahyetti). Yakın göğü ışıklarla donattık ve onu bozulmaktan koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.”

Ayetlerin anlattığına göre Yaratıcı, yedi gök yaratmış. Dünyaya yakın göğü ışıklarla donatmış. Bizim kâinat dediğimiz belki de, ayette yakın gök olarak bahsedilen ve ışıklarla donatılan bölgedir. Allah, Kendi oluşturduğu bu bölgeyi de koruma altına alarak, dünyanın düzeninin bozulmasını önlemiştir.

Nahl Suresi 12. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.”

Biz yakın göğe sonsuz dediğimize göre, yedi gök kavramını hayal bile edemeyiz. Yaratıcı, dünyanın sisteminin tıkır tıkır işleyebilmesi için bizim sonsuz dediğimiz kâinatı yaratmış. Günümüzde bilim insanları araştırdıkça bu gerçeği daha iyi anlıyorlar.

Nahl 5. “Hayvanları sizin için yarattı….”

  1. “Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.”
  2. “O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) O’nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.”

Ayetlerden anlaşılan, Yüce Yaradan yeryüzündeki bütün canlı ve cansız varlıkları da biz insanlar için kurgulamış. Dünyadaki her şeyi insanların hizmetine vermiş. Yeryüzündeki bu hizmetin hiç aksamaması için, aklımızın almayacağı sonsuzluktaki kâinatı oluşturmuş.

Bir insanın yaşaması için yapılanları hayal bile etmemiz mümkün değil. Allah’ın kurduğu düzendeki mükemmelliği zaten anlayamayız. Ama hiç olmazsa insanların bakış ölçeğiyle baktığımızda, bizim için Yüce Yaradan’ın yaptıklarını hayal etmeye çalışalım.

Sonra da, bize iyilik yapan bir başka kişiye karşı neler hissettiğimizi düşünelim. Tam donmak üzere olduğumuz sırada tesadüfen gelip bizi kurtaran birisine ömür boyu minnettar kalırdık.

Peki, hayal bile edemediğimizden sonsuz diye nitelediğimiz bir sistemi, hem de birkaç kişi için değil, bütün insanlar için hiç eksiksiz olarak oluşturan Allah’a nasıl şükretmeliyiz?  İnsanlar olarak bizlerin bozmaya çalıştığımız ekolojik düzeni, bize rağmen koruyan Yüce Yaradan hakkında ne düşünmeliyiz?

Yeryüzündeki canlıların en üstünü kıldığı için, bizlere akıl, irade ve vicdan verdiği için ne yapmalıyız? Bize ve bizden doğacak bütün çocuklarımıza, torunlarımıza da aynı yapıyı vereceğini bildiğimiz Yüce Yaradan’a nasıl karşılık vermeliyiz?

Allah’ım, verdiğin nimetlere layık kullar olabilmemiz ve bu dünyaya güzel eserler bırakabilmemiz için, bizlere, gösterdiğin yolları anlayacak anlayış ihsan eyle.

Bu yazı KUR'AN ÜZERİNE kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.